Język polski kurs maturalny

Język polski kurs maturalny przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Terminy zajęć

Pełny kurs to 19 lekcji po 2 godziny lekcyjne (90min) i 1 lekcję 4 godzinną (180min). Łącznie 21 spotkań. Zajęcia rozpoczynają się w drugim tygodniu października 2018 i trwają do końca marca 2019.

Aktualne terminy zajęć z Języka Polskiego można znaleźć na Planie Zajęć

Cena kursu

Ceny kursu maturalnego z Języka polskiego zależą od wybranego rodzaju płatności:

Przy płatności za rok z góry : 720zł/rok
Przy płatności co miesiąc : 6x130zł/miesiąc

W pakiecie taniejsprawdź promocje w cenniku!

 

Kadra przedmiotu Język polski

Aleksandra Radziszewska – Nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim stażem. Od 2004  – egzaminator OKE, od 2005 – nauczyciel dyplomowany. Od 2008 – w VIII LO. Współautorka ćwiczeń do języka polskiego, inicjatorka  konkursów ortograficznych. Nauczyciel z wyboru i zamiłowania. W wolnych chwilach uprawia turystykę rowerową .

Ludmiła Śliwieńska – Nauczyciel języka polskiego i etyki w XV LO w Poznaniu, egzaminator OKE od 2009 r. Opiekun Koła Filozoficznego i Koła Dziennikarskiego. W wolnych chwilach zajmuje się redakcją tekstów naukowych z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, psychologii i pedagogiki. W Matura Plus od 2005 r

 

Kurs języka polskiego do matury pisemnej podstawowej

 

Metody pracy

 • powtórki z literatury i języka
 • wykłady ( w tym prezentacje ) z elementami konwersatorium
 • ćwiczenia praktyczne: wypowiedź  pisemna

 

Podczas kursu nauczysz się

 • rozwiązywać testy sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego
 • tworzyć wypowiedź argumentacyjną (wypracowanie)
 • tworzyć plan, pisać i analizować wypracowanie

 

Kurs języka polskiego do matury pisemnej rozszerzonej

 

Metody pracy

 • praca warsztatowa
 • tworzenie planu wypracowania
 • pisanie i analiza wypracowań pod kątem poprawności rzeczowej właściwej kompozycji, spójności stylu i poprawności

Podczas kursu nauczysz się

 • tworzyć wypowiedź argumentacyjną oraz interpretację porównawczą dwóch tekstów literackich, w tym : określać problem podjęty w tekście i formułować własne stanowisko
 • formułować koncepcję porównywania utworów i uzasadniać tezę interpretacyjną

Kurs języka polskiego do matury ustnej

Kurs do matury ustnej uczący budować wypowiedź ustną zgodną z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki na podstawie tekstu kultury.

Kurs obejmuje 6 spotkań trwających 90 minut i rozpocznie się 16 lutego 2019.

Termin zajęć : sobota 9.15-10.45 (pierwsze zajęcia 16.02.19)

Cena kursu: 360 zł

Metody pracy:
1. interpretacja dołączonego do zadania tekstu kultury pod kątem problemu wskazanego w poleceniu
2. odwoływanie się do tekstów kultury i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi
3. stosowania pojęć i terminów nazywających zjawiska teoretycznoliterackie i kulturowe
4. opracowywanie wypowiedzi według prawideł retorycznych
5. ćwiczenia w wygłaszaniu wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury żywego słowa.

Podczas kursu:
a) dowiesz się, jak interpretować dzieła sztuki i teksty literackie
b) poznasz zasady przygotowywania wystąpienia retorycznego
c) nauczysz się dobierać teksty kultury do konkretnych tematów

Możesz zapisać się na kurs wysyłając mejl na adres: maturapluspoznan@gmail.com

Dla kogo?

Wynik z Języka polskiego jest brany pod uwagę przy rekrutacji na takie kierunki jak :

 • Architektura na Politechnice Poznańskiej
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

I wiele innych. Ponadto Język polski jest obowiązkowym przedmiotem na maturze. Zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego jest niezbędne do zaliczenia matury.

ZAPISZ SIĘ NA KURS!