Język polski kurs maturalny

Język polski kurs maturalny przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

język polski, literatura, korepetycje, matura, kurs maturalny, prawo

 

Terminy zajęć

Pełny kurs to 19 lekcji po 2 godziny lekcyjne (90min) i 2 lekcje po 4 godziny lekcyjne (180min). Łącznie 21 spotkań. Zajęcia rozpoczynają się w ostatnim tygodniu września 2017 i trwają do kwietnia.

Aktualne terminy zajęć z Języka Polskiego można znaleźć na Planie Zajęć

Cena kursu

Ceny kursu maturalnego z Języka polskiego zależą od wybranego rodzaju płatności:

Przy płatności za rok z góry : 720zł/rok
Przy pałtności co miesiąc : 6x130zł/miesiąc

W pakiecie taniejsprawdź promocje w cenniku!

 

Kadra przedmiotu Język polski

Aleksandra Radziszewska – Nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim stażem. Od 2004  – egzaminator OKE, od 2005 – nauczyciel dyplomowany. Od 2008 – w VIII LO. Współautorka ćwiczeń do języka polskiego, inicjatorka  konkursów ortograficznych. Nauczyciel z wyboru i zamiłowania. W wolnych chwilach uprawia turystykę rowerową .

Ludmiła Śliwieńska – Nauczyciel języka polskiego i etyki w XV LO w Poznaniu, egzaminator OKE od 2009 r. Opiekun Koła Filozoficznego i Koła Dziennikarskiego. W wolnych chwilach zajmuje się redakcją tekstów naukowych z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, psychologii i pedagogiki. W Matura Plus od 2005 r

 

Kurs języka polskiego do matury pisemnej podstawowej

 

Metody pracy

 • powtórki z literatury i języka
 • wykłady ( w tym prezentacje ) z elementami konwersatorium
 • interpretacja tekstów kultury (literackich, ikonicznych, popularnonaukowych)
 • ćwiczenia praktyczne: wypowiedź  pisemna

 

Podczas kursu nauczysz się

 • rozwiązywać testy sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego
 • tworzyć wypowiedź argumentacyjną (wypracowanie)
 • tworzyć plan, pisać i analizować wypracowanie

 

Kurs języka polskiego do matury pisemnej rozszerzonej

 

Metody pracy

 • powtórki z literatury
 • wykłady, w tym prezentacje z elementami konwersatorium
 • tworzenie planu wypracowania
 • pisanie i analiza wypracowań pod kątem poprawności rzeczowej właściwej kompozycji, spójności stylu i poprawności
 • interpretacja tekstów kultury (literackich, ikonicznych, popularnonaukowych)

 

Podczas kursu nauczysz się

 • tworzyć wypowiedź argumentacyjną oraz interpretację porównawczą dwóch tekstów literackich, w tym : określać problem podjęty w tekście i formułować własne stanowisko
 • formułować koncepcję porównywania utworów i uzasadniać tezę interpretacyjną
 • interpretować teksty kultury pod kątem matury ustnej
 • rozwiązywać test czytania ze zrozumieniem

 

Dla kogo?

Wynik z Języka polskiego jest brany pod uwagę przy rekrutacji na takie kierunki jak :

 • Architektura na Politechnice Poznańskiej
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

I wiele innych. Ponadto Język polski jest obowiązkowym przedmiotem na maturze. Zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego jest niezbędne do zaliczenia matury.

ZAPISZ SIĘ NA KURS!