Język polski kurs maturalny

Język polski kurs maturalny przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Terminy zajęć

Pełny kurs to 19 lekcji po 2 godziny lekcyjne (90min) i 1 lekcję 4 godzinną (180min). Łącznie 21 spotkań. Zajęcia rozpoczynają się w trzecim tygodniu października 2019 i trwają do początku kwietnia 2020.

Cena kursu

Ceny kursu maturalnego z Języka polskiego zależą od wybranego rodzaju płatności:

Przy płatności za rok z góry : 790zł/rok
Przy płatności co miesiąc : 6x140zł/miesiąc

W pakiecie taniejsprawdź promocje w cenniku!

Kadra przedmiotu Język polski

Aleksandra Radziszewska – Nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim stażem. Od 2004  – egzaminator OKE, od 2005 – nauczyciel dyplomowany. Od 2008 – w VIII LO. Współautorka ćwiczeń do języka polskiego, inicjatorka  konkursów ortograficznych. Nauczyciel z wyboru i zamiłowania. W wolnych chwilach uprawia turystykę rowerową .

Ludmiła Śliwieńska – Nauczyciel języka polskiego i etyki w XV LO w Poznaniu, egzaminator OKE od 2009 r. Opiekun Koła Filozoficznego i Koła Dziennikarskiego. W wolnych chwilach zajmuje się redakcją tekstów naukowych z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, psychologii i pedagogiki. W Matura Plus od 2005 r

Kurs języka polskiego do matury pisemnej podstawowej

Metody pracy

  • powtórki z literatury i języka
  • wykłady ( w tym prezentacje ) z elementami konwersatorium
 • ćwiczenia praktyczne: wypowiedź  pisemna

Podczas kursu nauczysz się

  • rozwiązywać testy sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego
 • tworzyć wypowiedź argumentacyjną (wypracowanie)
 • tworzyć plan, pisać i analizować wypracowanie

Kurs języka polskiego do matury ustnej

Kurs do matury ustnej uczący budować wypowiedź ustną zgodną z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki na podstawie tekstu kultury.

Kurs obejmuje 6 spotkań trwających 90 minut i rozpocznie się w lutym 2020.

Termin zajęć : podamy w styczniu 2020

Cena kursu: podamy w styczniu 2020

Metody pracy:
1. interpretacja dołączonego do zadania tekstu kultury pod kątem problemu wskazanego w poleceniu
2. odwoływanie się do tekstów kultury i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi
3. stosowania pojęć i terminów nazywających zjawiska teoretycznoliterackie i kulturowe
4. opracowywanie wypowiedzi według prawideł retorycznych
5. ćwiczenia w wygłaszaniu wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury żywego słowa.

Podczas kursu:
a) dowiesz się, jak interpretować dzieła sztuki i teksty literackie
b) poznasz zasady przygotowywania wystąpienia retorycznego
c) nauczysz się dobierać teksty kultury do konkretnych tematów

Możesz zapisać się na kurs wysyłając mejl na adres: maturapluspoznan@gmail.com

Dla kogo?

Wynik z Języka polskiego jest brany pod uwagę przy rekrutacji na takie kierunki jak :

 • Architektura na Politechnice Poznańskiej
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

I wiele innych. Ponadto Język polski jest obowiązkowym przedmiotem na maturze. Zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego jest niezbędne do zaliczenia matury.

ZAPISZ SIĘ NA KURS!