Kadra nauczycielska w Matura Plus + fachowcy z powołaniem!

 

Język angielski

Rafał Piątek Nauczyciel j. angielskiego w  V LO w Poznaniu od 2002.  Egzaminator OKE od 2004 r. Nauczyciel dyplomowany od 2010. Lubi obejrzeć film, przeczytać książkę – kiedy tylko pozwoli mu na to czas. W Matura Plus od 2006.

Krzysztof Geddert Nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego od 2001 roku. Nauczyciel mianowany od 2012 roku. Pracuje z maturzystami od 2006 roku. Nauczyciel licealny i wykładowca języka angielskiego na WSPiA. W Matura Plus od 2010 r.

 

Biologia

Milena Jankowska Od 1998r  nauczyciel biologii,  pracuje w Liceum  św. Marii Magdaleny , nauczyciel dyplomowany od 2009, od 2006 egzaminator, a od 2009 weryfikator OKE. Wykształciła kilkoro finalistów i laureatów Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz Olimpiady Ekologicznej.  Młodzież z „Marynki” kilkakrotnie nagrodziła ją statuetką Mariana, będącą  swoistym wyrazem uznania uczniów, szacunku i podziękowania za nauczycielski trud. Z wykształcenia jest biologiem środowiskowym i jej pasją jest praca w terenie , lubi turystykę krajoznawczą, a jej ukochanym zakątkiem Polski jest Podlasie.

Katarzyna Rymer Nauczyciel biologii (w gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym)  a także pracownik na Wydziale Biologii UAM od 1999 roku, współautorka publikacji  w czasopismach naukowych. Nauczyciel mianowany od 2003 roku,  egzaminator OKE od 2007 roku ,od roku 2010 konstruktor zadań maturalnych do banku zadań OKE, także tych nowych do matury 2015. Lubi ciekawe kino i literaturę,  a także pływanie.

 

Chemia

Elżbieta Świtajska Nauczyciel chemii w LO IV od 1990, nauczyciel dyplomowany od 2003, egzaminator OKE od 2004. Współautorka publikacji Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dotyczących wymagań edukacyjnych z chemii dla LO, autorka publikacji związanych z ekologią i ochroną środowiska. W wolnym czasie ćwiczy jogę, gra w tenisa i podróżuje.

Anna Foltyńska Nauczyciel chemii od 1999. Nauczyciel mianowany od 2003, egzaminator OKE od 2006. Kilkukrotnie wybierana przez uczniów jako Mistrz Konsekwencji i Nauczyciel Roku. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska, biologii i … PR. W chwilach wolnych lubi słuchać jazzu oraz czytać książki historyczne i biografie wielkich uczonych.

 

Geografia

Przemysław Szymura Pracuje na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM od 1991 roku. Nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości. Egzaminator OKE od 2005 roku, nauczyciel dyplomowany geografii od 2006 roku. Wykształcił wielu olimpijczyków Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej oraz Olimpiady Przedsiębiorczości. W Matura Plus od 2005 roku. Hobby: piesze wędrówki w górach, speleologia i wspinaczka skałkowa.

 

Historia

Juliusz Kaczanowski „Człowiek legenda”, nauczyciel  historii od 1980 roku. Najpierw akademicki, od 2004 roku w VIII LO.  Odznaczony Orderem Komisji Edukacji Narodowej w 2011 roku. Kilkukrotny zdobywca tytułu najlepszego nauczyciela w VIII LO. Nauczyciel mianowany od 2000 roku. Wykształcił wielu historyków. W Matura Plus od 2005 roku.

 

Fizyka

Maria Borowicz – nauczycielka fizyki w V LO od 2002 roku. Egzaminator OKE i nauczyciel dyplomowany. Kocha góry i interesuje się astronomią.

 

Matematyka

Grażyna Rotnicka Od 1981 roku nauczyciel matematyki i informatyki w IV LO, w latach 1988 – 2006 wicedyrektor w ww. liceum, nauczyciel dyplomowany 2004 roku, egzaminator OKE od początku nowej matury. W wolnym czasie interesuje się muzyką klasyczną i operową. W Matura Plus od 2000 roku.

Magdalena Brzycka – egzaminator OKE, od 10 lat nauczyciel matematyki w klasach o profilu przyrodniczym

Gabriela Ledachowicz – egzaminator OKE, od 23 lat nauczyciel przedmiotów matematyka i informatyka. Obecnie uczy w Zespole szkół licealno – technicznych w Poznaniu.

 

Język polski

Aleksandra Radziszewska – Nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim stażem. Od 2004  – egzaminator OKE, od 2005 – nauczyciel dyplomowany. Od 2008 – w VIII LO. Współautorka ćwiczeń do języka polskiego, inicjatorka  konkursów ortograficznych. Nauczyciel z wyboru i zamiłowania. W wolnych chwilach uprawia turystykę rowerową .

Ludmiła Śliwieńska – Nauczyciel języka polskiego i etyki w XV LO w Poznaniu, egzaminator OKE od 2009 r. Opiekun Koła Filozoficznego i Koła Dziennikarskiego. W wolnych chwilach zajmuje się redakcją tekstów naukowych z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, psychologii i pedagogiki. W Matura Plus od 2005 r