Kurs maturalny Pakiet Podstawowy

Kurs maturalny Pakiet Podstawowy : wszystkie obowiązkowe przedmioty maturalne w jednym pakiecie. Zapisz się na zajęcia i bez problemu zdaj maturę!

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Na kursie matura pomożemy Ci opanować materiał do obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym Języka polskiego, Języka angielskiego i Matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Z nami zdanie matury to pestka!

 

Język polski (podstawowy) + Język angielski (podstawowy) + Matematyka (podstawowa)

W super cenie – 2700zł za CAŁY PAKIET! Zamiast 3020zł!

kurs, matura, korepetycje, pakiet podstawowy, kurs podstawowy, poznan, kurs maturalny

Kurs maturalny czas trwania

 • Język polski : cały kurs to 44h lekcyjnych zajęć, 19 lekcji po 2 godziny lekcyjne (90min) i 1 lekcja trwająca 4 godziny lekcyjne (180min). Łącznie 21 spotkań.
 • Język angielski : cały kurs to 80h lekcyjnych zajęć,  20 spotkań po 2×90 min raz w tygodniu
 • Matematyka : cały kurs to 80h lekcyjnych zajęć,  20 spotkań po 2×90 min raz w tygodniu

 

Zajęcia z języka polskiego

Na zajęciach nauczysz się :

 • tworzyć wypowiedź argumentacyjną oraz interpretację porównawczą dwóch tekstów literackich, w tym :
  określać problem podjęty w tekście i formułować własne stanowisko
 • formułować koncepcję porównywania utworów i uzasadniać tezę interpretacyjną
 • rozwiązywać test czytania ze zrozumieniem

Zajęcia z języka angielskiego

Na zajęciach nauczysz się :

 • rozwiązywać testy typu: Prawda/Fałsz, wielokrotnego wyboru, dobieranie
 • wypowiadać się pisemnie w określonej formie z zachowanym limitem słów spełniając założenia kryteriów OKE
 • unikać typowych błędów egzaminacyjnych
 • rozwiązywać testy leksykalno-gramatyczne (test luk, transformacja, tłumaczenia części zdań, gramatykalizacja, słowotwórstwo)

 

Zajęcia z matematyki

 • analizować i interpretować zadania, tabele, diagramy i wykresy
 • stosować właściwe definicje i twierdzenia do rozwiązywania problemów
 • analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń
 • jasno i poprawnie formułować wnioski z wyniku obliczeń
 • przeprowadzać dowody i twierdzenia
 • przedstawiać sposób rozumowania matematycznego

 

Cena

Cena za pakiet zajęć:

Przy płatności za rok z góry: 2700zł zamiast 3020zł za CAŁY PAKIET ZAJĘĆ z 3 przedmiotów! Tylko 13, 23 zł za godzinę zajęć!

Przy płatności miesięcznej : 6 x 470zł / miesięcznie 

 

 ZAPISZ SIĘ NA KURS!