Język angielski kurs maturalny

Język angielski kurs maturalny przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz części ustnej.

Terminy zajęć

Pełny kurs składa się  z 20 lekcji, które odbywają się raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne (180min).

Cena kursu

Ceny kursu maturalnego z Języka angielskiego zależą od wybranego rodzaju płatności:

Przy płatności za rok z góry : 1300zł/rok
Przy płatności co miesiąc : 6x230zł/miesiąc

W pakiecie taniejsprawdź promocje w cenniku!

Kadra przedmiotu Język angielski

Rafał Piątek Nauczyciel j. angielskiego w  V LO w Poznaniu od 2002.  Egzaminator OKE od 2004 r. Nauczyciel dyplomowany od 2010. Lubi obejrzeć film, przeczytać książkę – kiedy tylko pozwoli mu na to czas. W Matura Plus od 2006.

Krzysztof Geddert Nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego od 2001 roku. Nauczyciel mianowany od 2012 roku. Pracuje z maturzystami od 2006 roku. Nauczyciel licealny i wykładowca języka angielskiego na WSPiA. W Matura Plus od 2010 r.

Kurs języka angielskiego do matury pisemnej (podstawowej/rozszerzonej) i ustnej

Metody pracy (część pisemna)

  • powtórka podstawowych zagadnień gramatycznych
  • nauka pisania tekstu użytkowego wg. kryteriów CKE
  • nauka strategii rozwiązywania testów sprawdzających czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
  • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
 • nauka strategii pisania rozprawki, artykułu, listu formalnego oraz wypowiedzi na poziomie podstawowym

Metody pracy (część ustna)

  • powtórka słownictwa z 15 grup tematycznych
  • opisywanie ilustracji
  • praca ze stymulusem – zestawianie i kontrastowanie
  • ćwiczenie rozmów sterowanych
  • szlifowanie kompozycji, płynności i poprawności wypowiedzi
 • matury próbne – analiza kart oceny

Podczas kursu nauczysz się

  • rozwiązywać testy typu: Prawda/Fałsz, wielokrotnego wyboru, dobieranie
  • wypowiadać się pisemnie w określonej formie z zachowanym limitem słów spełniając założenia kryteriów OKE
  • unikać typowych błędów egzaminacyjnych
  • stosować strategie egzaminacyjne
  • opisywać ilustracje
  • porównywać i zestawiać zdjęcia i idee ze sobą
  • wyrażać i uzasadniać własną opinię na ważne społecznie tematy
  • wyrażać myśli w formie opisowej w przypadku nieznajomości słownictwa
 • reagować na pytania egzaminatora

Dla kogo?

Język angielski liczy się przy rekrutacji na kierunki studiów takie jak :

 • Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym
 • Architektura na Politechnice Poznańskiej i Warszawskiej
 • Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym
 • Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym
 • Filologia angielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I wiele innych. Ponadto język obcy jest przedmiotem obowiązkowym na maturze.

ZAPISZ SIĘ NA KURS!