KURS NA PRAWO

Marzysz o karierze prawnika, sędziego, prokuratora? Chcesz dostać się na studia prawnicze na najlepszym wydziale? Zapisz się na Kurs na Prawo.

Zapisując się na pakiet zajęć Kurs na Prawo robisz krok w dobrą stronę.  Kurs maturalny z historii, języka angielskiego i polskiego pozwoli Ci doskonale zdać maturę i dostać się na Wydział Prawa. Zapisując się na cały pakiet zyskujesz 150zł zniżki!

Zajęcia prowadzone są na poziomie rozszerzonym przez najlepszych nauczycieli i egzaminatorów OKE w Poznaniu,a program kursów jest co roku weryfikowany i dopasowywany do aktualnych wymagań maturalnych.

kurs na prawo, uniwersytet, uam, wydział prawa, prawnik, sędzia, khis historii, kurs wos, historia,

Czas trwania kursu

Historia : cały kurs to 80h lekcyjnych zajęć,  20 spotkań po 2×90 min raz w tygodniu

Język angielski : cały kurs to 80h lekcyjnych zajęć,  20 spotkań po 2×90 min raz w tygodniu

Język polski : cały kurs to 46h lekcyjnych zajęć,  23 spotkań po 90 min raz w tygodniu

 

Zajęcia z Historii

Na zajęciach z historii nauczysz się :

 • przetwarzać informacje biologiczne z postaci liczbowej w postać wykresu lub diagramu
 • analizować eksperymenty biologiczne
 • odczytywać i analizować informacje przedstawionych w formie tekstów, tabel, wykresów, schematów i rysunków o tematyce biologicznej
 • selekcjonować i porównywać informacje
 • stosować informacje biologiczne do rozwiązywania zadań praktycznych
 • samodzielnie tworzyć tabele, wykresy, rysunki i schematy opisujące obiekty, zjawiska i procesy biologiczne

 

Zajęcia z języka angielskiego

Na zajęciach z chemii nauczysz się :

 • rozwiązywać testy typu: Prawda/Fałsz, wielokrotnego wyboru, dobieranie
 • wypowiadać się pisemnie w określonej formie z zachowanym limitem słów spełniając założenia kryteriów OKE
 • rozwiązywać testy leksykalno-gramatyczne (test luk, transformacja, tłumaczenia części zdań, gramatykalizacja, słowotwórstwo)

 

Zajęcia z języka polskiego

Na zajęciach z chemii nauczysz się :

 • tworzyć wypowiedź argumentacyjną oraz interpretację porównawczą dwóch tekstów literackich, w tym :
  określać problem podjęty w tekście i formułować własne stanowisko
 • formułować koncepcję porównywania utworów i uzasadniać tezę interpretacyjną
 • interpretować teksty kultury pod kątem matury ustnej
 • rozwiązywać test czytania ze zrozumieniem

 

Cena

Cena za pakiet zajęć:

3020zł / rok -150zł Rabatu za pakiet = 2870zł / rok – tylko 13,90zł za godzinę zajęć!
6x550zł/miesięcznie -150zł Rabatu za pakiet!*
*ostatnia wpłata jest obniżona o wartość rabatu

 

Kurs na Prawo szczególnie polecamy kandydatom na kierunki :

 • Administracja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zarządzanie Państwem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS!